Distributor versus dodavatel zemního plynu

Distributora plynu charakterizujeme jako vlastníka rozvodné sítě, která umožňuje přepravu plynu do odběrného místa, tj. ke koncovému zákazníkovi.
Distributor plynu umožňuje jeho přepravu z podzemních zásobníků či předávacích míst. To se děje prostřednictvím vysokotlakých, středotlakých a nízkotlakých plynovodů, ale také přípojkami k odběrným místům a dalším technickým zařízením.

Za distribuci plynu se platí poplatky (jsou regulovány státem). Distributor má povinnost zajistit správné fungování soustavy a její pravidelnou kontrolu.

Dodavatel plynu je obchodníkem, který zákazníkovi prodává samotnou dodávku zemního plynu.
V České republice fungují tři distributoři plynu. Jsou jimi: RWE GasNet (pro západní, východní, střední a severní Čechy a pro severní a jižní Moravu), E.ON Distribuce (pro jižní Čechy) a Pražská plynárenská (pro Prahu).

Zemní plyn a jeho využití

Zemní plyn je důležitou komoditou, bez které se neobejde mnoho domácností. Co je vlastně zemní plyn a jak ho využíváme?

Co je zemní plyn

Zemní plyn je přírodním hořlavým plynem obsahující především methan a ethan. Nemá žádný tvar ani zápach a je lehčí než vzduch. Těží se často společně s ropou a černým uhlím.
Rozlišujeme čtyři základní skupiny zemního plynu podle složení – suchý, vlhký, kyselý a s vyšším obsahem inertů.
Díky své vysoké výhřevnosti je důležitým zdrojem energie. Z jeho dalších výhod si uveďme snadnou dopravu ke koncovému odběrateli, nezávislost na klimatických podmínkách, větší šetrnost k přírodě a nespornou výhodou je také jeho mnohostranné využití, a to nejen v domácnosti. Na rozdíl od některých jiných přírodních paliv jsou zatím dost velké jeho celosvětové zásoby.

Využití zemního plynu

Zemní plyn se využívá v různých oblastech a stále se hledají nové možnosti, kde by se mohl uplatnit. My si přiblížíme jeho tři nejčastější způsoby využití.

Vaření a ohřev vody

Vařit a ohřívat vodu v domácnosti můžete prostřednictvím elektřiny i zemního plynu. Jaké jsou výhody ohřívání plynem v porovnání s elektřinou? Plyn je levnější a hned po zapnutí sporáku má požadovaný výkon. Na rozdíl od elektřiny je možné používat při ohřevu i hrnce s nerovným dnem.

Vytápění

Rozšířené je v ČR vytápění zemním plynem. Má četné výhody. Mezi ně patří především energetická účinnost, snadné ovládání, regulace plynových spotřebičů, ale i větší šetrnost k životnímu prostředí.
Vytápění zemním plynem v domácnosti lze realizovat lokálně či centrálně. Základem centrálního vytápění je plynový teplovodní kotel. Může být nízkoteplotní či kondenzační. Chcete-li za plyn ušetřit, opatřete svůj plynový kotel vhodnou regulací. Kromě úspory oceníte pohodlné nastavení požadované teploty.

Využití v dopravě

Zemní plyn se uplatňuje rovněž v dopravě. Jeho masivnější využívání propagují především ekologové. Je totiž šetrnější k životnímu prostředí. Kladem je i příznivější cena.
Řidiči, kteří začnou využívat pro dopravu zemní plyn (konkrétněji stlačený zemní plyn – CNG), se mohou těšit na delší životnost motoru, lepší startování při nižších teplotách atd. Své nevýhody však zemní plyn v dopravě má, např. menší dojezd.

Jak porovnávat dodavatele plynu

Změnou dodavatele plynu výrazně ušetříte, ovšem pouze v případě, že vaše změna bude promyšlená a vyberete si skutečně nejlevnější dodavatele plynu na trhu. Jak to udělat?

Porovnání a výběr dodavatele plynu

Změně dodavatele plynu by vždy mělo předcházet pečlivé porovnání všech dostupných nabídek. Na výběr máte desítky dodavatelů, takže vybírat je rozhodně z čeho. Jenže…Jak v tak velkém množství dodavatelů plynu vybrat, který pro vás bude nejlevnější?
Je pravdou, že kdybyste měli porovnání provádět sami na základě ceníků jednotlivých dodavatelů, byla by to mravenčí práce, a pokud byste si nedali pozor, snadno byste přehlídli další poplatky, které cenu ovlivní.
Naštěstí v době informačních technologií nemusíte nic sami počítat a porovnávat. Inteligentní řešení nabízí kalkulačky úspor plynu. Do těch stačí zadat jen několik údajů z vaší faktury za plyn a na základě nich dojde k vyhodnocení a určení výhodnosti jednotlivých obchodníků s plynem. Během chvilky budete vědět, který dodavatel je pro vás nejvýhodnější.

Na co si dát pozor při výběru dodavatele plynu

Na „nejlepší nabídku“ na trhu se vás může snažit nalákat více dodavatelů plynu, ale nejlepší nabídku ve skutečnosti má jen jeden z nich. Na co si dát pozor, když vybíráte novou společnost?
Kromě ceny by vás měly zajímat i další údaje, které ovlivní nejen výslednou platbu, ale celkovou spokojenost s danou společností. Na co se ještě soustředit než zvolíte konkrétního dodavatele?

 • Čtení obchodních podmínek energetické společnosti: Před podpisem smlouvy s novým dodavatelem plynu si vždy prostudujte obchodní podmínky. V nich se zaměřte především na různé poplatky, garanci ceny (je-li něčím podmíněná), případné podmínky výpovědi smlouvy atd.
 • Komunikace s dodavatelem plynu: Myslete také na to, že se možná dostanete do situace, kdy budete potřebovat s firmou akutně jednat. Zjistěte si tedy, jak je to s kontaktními místy společnosti, jejím přístupem, zda reaguje na telefonáty a e-maily atd.
 • Uzavření smlouvy s dodavatelem plynu: Dejte si také pozor na to, jak smlouvu s novým dodavatelem uzavřete. Měli byte mít dost času na její prostudování a seznámení se s podmínkami. Proto se nedoporučuje uzavírat smlouvu v rámci podomního prodeje. Tito prodejce mohou mít různé kvality a stává se, že některé informace záměrně zamlčí, nebo se dokonce vydávají za jinou společnost.
 • Reference zákazníků na energetickou společnost: Mnohé vám prozradí i názory a reference lidí. Díky internetu a různým diskuzním fóru se snadno dozvíte, jestli převládají na danou společnost pozitivní či negativní názory.

Složení ceny plynu

Když platíte faktury za plyn, víte přesně, co platíte, nebo vám stačí informace, že jde o cenu plynu. Budete-li znát její složení, uvědomíte si lépe možnosti jak na plynu ušetřit.

Cena plynu

Cena plynu, stejně jako cena elektřiny, je tvořená regulovanou a neregulovanou částí. Regulovanou část neovlivníme, neregulovanou můžeme, a to velmi výrazně tím, že si vybereme nejlevnějšího dodavatele plynu na trhu. Díky kalkulačce plynu to není složité.
Přibližme si, co konkrétně v jednotlivých složkách ceny plynu platíme.

Regulovaná složka ceny plynu

Regulovanou složku ceny plynu dodavatel ani spotřebitel nemůže nikam ovlivnit. Určuje ji Energetický regulační úřad a zahrnuje částku za přepravu a rozvoz distributora plynu. Toho na rozdíl od dodavatele změnit nemůžeme.
Kromě distribuce plynu je v ceně také poplatek za služby Operátora trhu. Mezi jeho hlavní úkoly patří organizování obchodování se zemním plynem, zpracování všech potřebných dat a provádění dalších činností pro zajištění fungování trhu s plynem. Pevně stanovená je také daň ze zemního plynu.
Regulovaná cena plynu se dále ještě dělí na fixní a variabilní částku. Fixní je měsíčně daná a náš reálný odběr na ni nemá vliv. Variabilní složka se odvíjí podle množství odebraného plynu.

Neregulovaná složka ceny plynu

Neregulovaná složka ceny plynu se skládá z ceny za odebraný plyn a také z ceny za obchod, tj. za zprostředkování dodání zemního plynu a další poplatky, které stanoví dodavatel plynu. Dodavatelé určují své ceny na základě tržního mechanismu. Snaží se svými cenami obstát v konkurenci, která je velká. Dodavatelů plynu jsou desítky.
Neregulovatelná složka činí více než 75% z celkové ceny plynu a jelikož to, kolik budeme platit v neregulované složce, ovlivnit můžeme, vyplývá z toho, že s konečnou cenou je možné velmi výrazně hýbat. Důležité je najít nejlevnějšího dodavatele plynu.

Srovnání ceny plynu, kalkulačka úspory energií

Už několik let máte možnost změnit dodavatele plynu. Touto změnou lze ušetřit i tisíce korun za plyn ročně. Už jste změnu provedli, nebo jste k ní přistoupili před delší dobou? Možná je v současné době na trhu ještě levnější dodavatel plynu.

O změně dodavatele plynu

V roce 2007 došlo k liberalizaci trhu s plynem, což znamenalo, že dodávku plynu začali nabízet kromě dominantního dodavatele i mnozí další obchodníci s plynem. Od té doby si každá domácnost může svého dodavatele plynu vybrat a změnit.
Změnu dodavatele plynu podstoupili už mnozí, někteří opakovaně. To je v pořádku. Časem se nabídky společností mění, a tím také výhodnost pro spotřebitele.
Jsou lidé se změnou dodavatele plynu spokojeni? Pokud si pečlivě vyberou, tak ano. Ušetřit se dá hodně peněz. Čím větší je vaše spotřeba plynu, tím více můžete optimální změnou dodavatele ušetřit.

Změna dodavatele plynu v jednotlivých krocích

 1. Výběr dodavatele na základě online kalkulačky: K dispozici máte jednoduchou online kalkulačku, díky které snadno provedete porovnání nabídky vašeho dodavatele plynu s E.ON. Kalkulačka vždy pracuje s aktuálními informacemi. Díky ní se dozvíte nejen, který dodavatel bude pro vás výhodnější, ale také kolik případnou změnou ušetříte. Přesvědčí-li vás výsledek o změně, provedete ji jednoduchým způsobem prostřednictvím online formulářem.
 2. Pročtení dokumentů + kontakt zákaznickou linkou: Na základě vaší objednávky vám budou zaslány e-mailem všechny potřebné dokumenty, se kterými se seznámíte. Následně vás kontaktuje pověřená osoba ze zákaznického centra. Pracovníka se můžete zeptat na cokoliv. V případě potřeby vám poradí i s vyplněním smlouvy. Tu poté podepíšete a pošlete.
 3. Vyřešení smlouvy: Vaše smlouva bude zkontrolovaná a bude-li vše v pořádku, předá se novému dodavateli. Na případné nesrovnalosti ve smlouvě budete upozorněni.
 4. Administrativa kolem převodu dodavatele plynu: Nemusíte se o nic starat. Není nutné ani, abyste vypovídali stávající smlouvu. Nový dodavatel to udělá za vás. Od toho okamžiku vám poběží výpovědní lhůta (zpravidla 3 měsíce). Po jejím uplynutí přejdete k novému dodavateli.
 5. Poslední vyúčtování: Od stávajícího dodavatele vám ještě přijde poslední vyúčtování, které vaší spolupráci uzavře. Možná vás ještě kontaktuje stávající dodavatel s dotazem, proč přecházíte jinam. Buďte asertivní. Na změnu máte právo.
 6. Začátek spolupráce s novým dodavatelem: Nový dodavatel vám pošle rozpis záloh a začne s dodávkou plynu. Změna je u konce.

Změna dodavatele plynu? Když se nemůžete rozhodnout…

Stále váháte, jestli podstoupit změnu dodavatele plynu? Shrňme si základní důvody, proč to udělat:

 • Můžete ušetřit stovky, ale tisíce korun ročně (dle spotřeby).
 • Na změnu dodavatele elektřiny máte právo opakovaně.
 • Změna dodavatele představuje pouze snadný administrativní krok.
 • Kromě nižších cen nabízí někteří dodavatelé i další služby.
 • Změna dodavatele je zdarma.