Složení ceny plynu

Když platíte faktury za plyn, víte přesně, co platíte, nebo vám stačí informace, že jde o cenu plynu. Budete-li znát její složení, uvědomíte si lépe možnosti jak na plynu ušetřit.

Cena plynu

Cena plynu, stejně jako cena elektřiny, je tvořená regulovanou a neregulovanou částí. Regulovanou část neovlivníme, neregulovanou můžeme, a to velmi výrazně tím, že si vybereme nejlevnějšího dodavatele plynu na trhu. Díky kalkulačce plynu to není složité.
Přibližme si, co konkrétně v jednotlivých složkách ceny plynu platíme.

Regulovaná složka ceny plynu

Regulovanou složku ceny plynu dodavatel ani spotřebitel nemůže nikam ovlivnit. Určuje ji Energetický regulační úřad a zahrnuje částku za přepravu a rozvoz distributora plynu. Toho na rozdíl od dodavatele změnit nemůžeme.
Kromě distribuce plynu je v ceně také poplatek za služby Operátora trhu. Mezi jeho hlavní úkoly patří organizování obchodování se zemním plynem, zpracování všech potřebných dat a provádění dalších činností pro zajištění fungování trhu s plynem. Pevně stanovená je také daň ze zemního plynu.
Regulovaná cena plynu se dále ještě dělí na fixní a variabilní částku. Fixní je měsíčně daná a náš reálný odběr na ni nemá vliv. Variabilní složka se odvíjí podle množství odebraného plynu.

Neregulovaná složka ceny plynu

Neregulovaná složka ceny plynu se skládá z ceny za odebraný plyn a také z ceny za obchod, tj. za zprostředkování dodání zemního plynu a další poplatky, které stanoví dodavatel plynu. Dodavatelé určují své ceny na základě tržního mechanismu. Snaží se svými cenami obstát v konkurenci, která je velká. Dodavatelů plynu jsou desítky.
Neregulovatelná složka činí více než 75% z celkové ceny plynu a jelikož to, kolik budeme platit v neregulované složce, ovlivnit můžeme, vyplývá z toho, že s konečnou cenou je možné velmi výrazně hýbat. Důležité je najít nejlevnějšího dodavatele plynu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *